โปรโมทเซิร์ฟเวอร์ Real Life

โปรโมทเซิร์ฟเวอร์แบบ Real Life โดยในแต่ละเซิร์ฟจะมีจุดเด่นแตกต่างกันไป อาจจะเป็นแนว Fantasy , Zombie หรือเล่นแบบทั่ว ๆ ไป แล้วแต่เจ้าของเซิร์ฟเวอร์จะกำหนด
Top Bottom